• valkommen
  • hotell-vuollerim
  • restaurang-gastgiveriet-buffe
  • restaurang-gastgiveriet-matsal
  • vuollerim-camping

Visioner i Vuollerimbygden AB

Eller kort och gott Viva är ett bygdebolag som driver Hotell Vuollerim, Restaurang Gästgiveriet,  Älvarnas hotell och Vuollerim Camping. 

Hotel Vuollerim byggdes i slutet av 1950-talet och drevs i privat regi fram till 70-talet då militären tog vid och byggnaden användes som militärförläggning. Hösten 2006 köptes hotellet av ett nybildat Bygdebolag med idag närmare 200 delägare – privatpersoner, föreningar och företag.

Senare har Viva även köpt det som idag är Älvarnas hotell. Vilket renoverades av delägarna och idag bor där de personer som bygger Auroa Line. 

Viva äger också Vuollerim Camping. 

faktaruta - Bygdebolag


Ett bygdebolag är ett företag som ägs och drivs av invånarna i en viss by eller lokalsamhälle. Syftet med ett bygdebolag är ofta att främja lokal utveckling och skapa ekonomiska möjligheter inom området. Genom att vara delägare i företaget kan byborna direkt påverka verksamheten och se till att vinsterna återinvesteras i samhället. Detta kan bidra till att stärka den lokala ekonomin, bevara traditioner och förbättra levnadsvillkoren för invånarna.