Regler & Villkor

Att boka och bo på vuollerim camping


Välkommen till Vuollerimbygden! Vi vill gärna informera dig om vilka regler som gäller då du bokar och/eller bor på campingen. Här ges svar på de viktigaste frågorna.

Allmänt


Du och värden kan själva komma överens om villkoren för vistelsen.

Om inte någon speciell överenskommelse har träffats, gäller reglerna som tas upp nedan – liksom de som är internationellt vedertagna. Vissa tillämpar andra villkor än de allmänna för ankomst och avresa samt betalning och avbokning. Vuollerim campings egna villkor gäller under förutsättning att du fått besked om detta i samband med beställningen. Var därför noga med att ta del av den information du får vid bokning. För konferenser och övriga arrangemang gäller särskilda regler.

Beställning och bekräftelse


En beställning är bindande i och med att den har bekräftats. Detta kan ske muntligen eller skriftligen, t.ex. via e-post. Du och campingen har därmed träffat ett avtal. Viss möjlighet till avbeställning finns dock – se avsnitt ”Avbeställning och utebliven ankomst”. Vid beställningen är du skyldig att uppge namn, adress, ankomst- och avresetid samt hur betalning ska ske.

Ankomst och avresa


Din campingbokning står till ditt förfogande senast från kl. 15.00 ankomstdagen. Avresedagen måste du lämna senast kl. 11.00, om inget annat överenskommits.

Sen ankomst

Platsen är reserverat för ankomst senast kl. 18.00. Räknar du med att komma senare, måste du meddela på förhand för att inte riskera att platsen hyrs ut till annan gäst.

Avbeställning och utebliven ankomst

Följande regler gäller för avbeställning:
  • Avbeställning ska ske senast kl. 18.00 dagen före ankomst. Uteblir du utan avbeställning eller avbeställer senare än kl. 18.00 så måste du betala för ett dygn.
  • Om hotellet haft särskilda kostnader med anledning av din beställning blir du ersättningsskyldig för dessa.

Avresa före den avtalade tidens utgång

Har du beställt för en bestämd tidsperiod men avreser före denna tids utgång får du betala samma ersättning som vid sen avbeställning. Utöver priset för den tid du vistats på hotellet betalar du alltså för ytterligare ett dygn, om du inte ändrat bokningen i god tid – d v s senast dagen före avresa.

Vistelse på obestämd tid

Bor du på campingen på obestämd tid och förlänger din vistelse med ett dygn i taget bör du meddela avresan senast kl. 18.00 dagen före du ska resa. I annat fall får du betala för ett extra dygn.

​​​​​​​Om campingen inte längre kan låta dig disponera platsen eller stugan, har du rätt att få veta detta senast kl. 18.00 dagen före avresan.

campingens skyldigheter

Om campingen inte kan ge dig logi plats enligt överenskommelse, har du rätt att utan merkostnad få ett likvärdigt eller bättre alternativ med likvärdig standard.

Dina egna önskemål


Inredning anpassad till kunder med funktionshinder

Många anläggningar har idag anpassat delar av campingen för kunder med funktionsnedsättningar. Precisera önskemålen när du beställer, så är du säker på att campingen är rätt rustat och kan förbereda din ankomst på bästa sätt.

Rökning endast utomhus

Vuollerim Camping har endast rökfria stugor och hus. Vid överträdelse av rökförbud har campingen rätt att debitera kunden kostnaden för tvätt av textilier, eventuell ommålning och sanering m.m.

Husdjur

Önskar du ta med ett husdjur, meddela detta när du bokar. Stugor som är tillåtna för djur finns.

Teknisk utrustning

Behöver du någon särskild teknisk utrustning bör du meddela detta i god tid innan ankomst. Detta för att dina önskemål i möjligaste mån ska kunna tillgodoses.
​​​​​​​

Mat - hotell Vuollerim gästgiveriets restaurang

Har du särskilda önskemål vad gäller mat (vegetariskt, glutenfritt m.m.) bör du framföra dessa vid bokningstillfället.

Bokningsavgift och förskottsbetalning


Campingen har rätt att begära en bokningsavgift eller annan förskottsbetalning för att din bokning ska vara bindande. Detta belopp avräknas den slutliga räkningen. Om du avbeställer logiet utan att ta hänsyn till avbeställningsfristen, har campingen rätt att behålla bokningsavgiften, förskottsbetalningen.

Betalning

Huvudregeln är att boendet ska betalas vid incheckning, eller i förväg. I vissa fall faktureras boendet och då gäller angivet senaste datum för inbetalning. Vid fakturering tillkommer en administrativ faktureringsavgift. Vid försening av betalningen tillkommer även dröjsmålsränta.

Kontokort, checkar, swish och kuponger

Betalning görs vid incheckning på Hotell Vuollerim och kan göras med  de vanligast förekommande kontokorten, swish eller kontanter. Hotellet är dock inte skyldigt att acceptera, checkar, kuponger eller utländsk valuta om hotellet inte har erbjudit sig att göra det. Det är därför klokt att i förväg ta reda på vad som gäller. Kontakta receptionen 0976-10660 om du har frågor.
​​​​​​​

Dröjsmålsränta

Om du dröjer med betalning har campingen rätt till förseningsavgift och dröjsmålsränta.

Registrering av utländska hotellgäster

Enligt utlänningsförordningen ska den som driver hotell se till att utländska hotellgäster på ett egenhändigt undertecknat registreringskort lämnar vissa uppgifter som Rikspolisstyrelsen föreskrivit. Den utländska hotellgästen ska styrka sin identitet med en giltig legitimationshandling. Dessa regler grundar sig på Schengenavtalet inom EU.

Förvaring av värdesaker och bagage


Förvaring

Du har själv ansvar för dina värdesaker. Tala med receptionen om något av extra värde kan behöva låsas in under vistelsen. Vid ankomst och avresa, lämna inte bagaget utan uppsikt i lobbyn. Hotellet har möjlighet att förvara ditt bagage i ett övervakat utrymme. Campingen ansvarar endast för din egendom om den förvaras i ett av hotellet låst utrymme, såsom bagagerum eller annat låst rum.

Värdefull egendom

Är din egendom av ovanligt högt värde, är du skyldig att upplysa receptionen om detta när du lämnar in bagaget eller annan egendom för förvaring. Hotell- och camping-ägarna har nämligen ingen skyldighet att förvara egendom som är av högt värde och är ersättningsskyldigt för fulla värdet av egendomen endast i det fall man har åtagit sig att ansvara för den.
​​​​​​​

Rätt att kvarhålla resgods

Hotell- och campingägarna har enligt lag rätt att, som säkerhet för fordran mot gäst, kvarhålla resgods och i vissa fall, efter fastställda regler, även att sälja det.

Ansvar för förkommet gods/stöld på hotellrum


Hotellet har inget strikt ansvar för den egendom som du förvarar på hotellrummet eller i värdeskåp på rummet. Skulle det emellertid visa sig att hotellet eller hotellets personal har handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt har skuld i att egendom förkommit, ansvarar hotellet för den förkomna/stulna egendomen.

Din egen säkerhet

Du bör alltid ta reda på var nödutgångar, larmknappar och brandsläckare finns. Om du upptäcker brister i säkerheten, ber vi dig att omgående anmäla detta till receptionen.